Thùng tròn 365 lít
Loại sản phẩm

Thùng tròn

Thể tích

365 lít

Phụ kiện

Quai thiếc

In ấn

CMYK 4K – 8K